II blok był kontynuacją zagadnień związanych z pracą w projekcie. Na pierwszym planie były tematy dotyczące podziału ról i obowiązków w projekcie, współpracy z klientem oraz skutecznej komunikacji w teamie. Omówiliśmy także charakterystykę metodyki SCRUM.

Prelegenci: Tomasz Depta, Michał Haśnik, Mateusz Konieczny, Krzysztof Sikora, Bartosz Fertała, Marek Micek, Marcin Bałda

Wykłady odbyły się 2 marca 2016 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz 3 marca 2016 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Warsztaty odbyły się 12 marca 2016 r. w siedzibie firmy Future Processing