Podczas I bloku skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z pracą w zespole oraz w nowym projekcie. Nie zabrakło też zagadnień ściśle technicznych związanych m.in. z integracją kodu, czy wdrażaniem aplikacji.

Prelegenci: Marek Burzanowski, Krzysztof Jendrzyca, Mateusz Tarnaski, Tomasz Walony, Kasjan Kotynia

Wykłady odbyły się 2 grudnia 2015 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz 3 grudnia 2015 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Warsztaty odbyły się 12 grudnia 2015 r. w siedzibie firmy Future Processing.