Wyobraź sobie sytuację, że od razu po studiach trafiasz do projektu, który realizowany jest od ponad dwóch lat i w którym nieustannie zmieniają się osoby pracujące przy nim. Czy dostrzegasz jakieś potencjalne problemy, którym będziesz musiał stawić czoło?

Blok poświęcony był szeroko rozumianej komunikacji w zwinnym procesie wytwarzania oprogramowania. Spróbowaliśmy pokazać, w jaki sposób formułować wymagania, aby były wystarczająco zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu projektowego, ale by jednocześnie nie stanowiły sztywnych ram, prowadzących programistę krok po kroku, nie pozostawiając pola dla jego kreatywności.

Na warsztatach przećwiczyliśmy współpracę w zespole, by móc osiągnąć wspólne korzyści. Pokazaliśmy, jak ważna jest komunikacja na różnych etapach projektu oraz w jaki sposób opisywać swoje oczekiwania, aby były zrozumiałe. Jakie potencjalne problemy można napotkać realizując programistyczne zadanie oraz jak im zapobiegać.

Prelegenci: Agata Nowak, Krzysztof Jendrzyca, Mateusz Tarnaski, Marek Burzanowski, Kasjan Kotynia, Tomasz Walony, Sebastian Kremiec, Bartłomiej Michalski, Łukasz Januszek

Wykłady odbyły się 4 marca 2015 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz 5 marca 2015 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Warsztaty odbyły się 14 marca 2015 r. w siedzibie firmy Future Processing.