Bardzo często stajemy przed wyzwaniem modyfikacji funkcjonalności aplikacji, która została napisana przez inne osoby i która już z powodzeniem jest wykorzystywana przez użytkowników.

Blok ten był poświęcony systemom odziedziczonym (legacy systems). Pokazaliśmy, czym tak naprawdę są oraz jakie zjawiska i procesy w nich zachodzą.

Celem warsztatów było pokazanie, jak pracować w systemach odziedziczonych (legacy systems). Próbowaliśmy przekonać, że nie jesteśmy skazani na powielanie błędów z przeszłości i że jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej, by przestrzec się przed nimi w przyszłości. Wskazaliśmy, jakich technik użyć, by polepszyć jakość kodu.

Prelegenci:Kasjan Kotynia, Tomasz Walony, Michał Adamczyk, Sebastian Kremiec, Bartłomiej Michalski, Łukasz Januszek

Wykłady odbyły się 22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz 23 kwietnia 2015 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Warsztaty odbyły się 9 maja 2015 r. w siedzibie firmy Future Processing.